Kirsti Aune østbergh

Daglig leder

Randi Heien     

Salg

Maicen jakobsen Strand

Markedsansvarlig:

Anne-Lise Evjen Lillegård

Salg

Bente Bjørkmo     

Nestleder/Admin/Salg

Astri Haldorsen     

Lønn/regnskap:

Unni Rølvåg

Kontormedarbeider: