miljø

Miljøfyrtårn

H.A. Hanssen AS ble sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift i desember 2013. Siden har vi hatt tre resertifiseringer. Den siste var nå i mars 2023. Vi streber kontinuerlig etter å sette minst mulig miljømessige fottavtrykk i vår produksjon av Hanssen-mat. Vi tenker at kortreist er bra og ønsker å videreutvikle dette konseptet så raskt som vi har mulighet til. Vi sorterer vårt avfall, holder kontroll på eget forbruk av vann og energi og har miljø som tema både i styremøter og i møter med ansatte.

Klima, arbeidsmiljø og bærekraft

Vår policy

Vår policy er ikke bare tomt prat. Ved å investere i egen nedskjæring sørger vi for å kunne hente slakt hos Nortura Bjerka. Dit er det kun 34,5 km, Det kaller vi kortreist! - Og det er viktig for oss. Vi sjekker hvilke plastsorter som er miljømessig best samtidig som maten skal holde seg ferskt lengst mulig i pakkene. Vi involverer våre ansatte i avdelingsmøter og allmøter og setter sikkerhet høyt. Vi har tillitsvalgt og verneombud og en god tone på arbeidsplassen. Slik setter vi vår policy ut i virkeligheten. (Ved å klikke på bildet får du det opp i større format)