Nordlandsbønder

Lokale Råvarer

Vi har den holdningen at råvarer som brukes i vår produksjon skal være av norsk opprinnelse. Nå går vi mer og mer over til å bruke råvarer fra nordlandsbønder. Vi henter hel slakt som gris, sau og lam fra Nortura Bjerka. Vi har egen nedskjæring og produserer selv så langt vi har kapasitet. Lokal og kortreist mat står øverst på vår liste.

Egen nedskjæring

Egen skjæreavdeling

For å nå vår versjon om kortreist mat har vi investert i egen skjæreavdeling. Til høyre ser dere vår nedskjærer i konsentrasjon om utbeining. Det meste tas til vare og blir til deilige Hanssen-produkter.

The recipe for a successful restaurant business starts right here.