H.A. Hanssen kan se tilbake på en langvarig tradisjon med produksjon av pinnekjøtt, med røtter helt tilbake til 1950-tallet. Det hele startet som svar på etterspørsel fra vestlandsfruene som brakte med seg sine julemattradisjoner nordover. H.A. Hanssen har lange tradisjoner med produksjon av pinnekjøtt, og det hele begynte på 1950-tallet da Vestlands-ingeniører som hadde fått […]